Wiadomości z Tych

Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych

  • Dodano: 2022-01-11 07:00, aktualizacja: 2022-01-11 01:09

W Tychach prowadzony jest "Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych". Celem programu jest utrzymanie w zatrudnieniu lub powrót do zatrudnienia osób z problemami psychicznymi.

Z tego typu zaburzeniami oraz ich następstwami dla ogólnego funkcjonowania zmaga się coraz większa liczba Polaków. Zgodnie z danymi GUS z 2015r. liczba pacjentów psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej leczonych ogółem wyniosła 1 593 125 osób. W okresie 2010–2015 względna liczba leczonych (na 100 tys. ludności) wzrosła o 12,7%. Najczęstszymi problemami zdrowotnymi wśród osób leczonych w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej są zaburzenia nerwicowe związane ze stresem pod postacią somatyczną oraz zaburzenia nastroju (afektywne). W ciągu wskazanego wyżej okresu wskaźnik osób leczonych z powodu tych dwóch grup zaburzeń znacząco wzrósł – odpowiednio o 23,8% i 24%. Pandemia tylko te problemy nasiliła, szczególnie u młodych osób. 

Kto może wziąć udział?

W programie mogą uczestniczyć osoby zameldowane na terenie województwa śląskiego, kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata, osoby aktywne zawodowo lub deklarujące  gotowość do podjęcia zatrudnienia. Warunkiem uczestnictwa jest również nie korzystanie  ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy z powodu: zaburzeń depresyjnych nawracających (F33), zaburzeń, lękowych uogólnionych (F41.1), zaburzeń stresowych pourazowych (F.43.1), zaburzeń adaptacyjnych (F43.2). 

Dodatkowo muszą to być osoby które dysponują dostępem do telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz posiadają brak przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym z powodu np: ciężkiej depresji, zaburzeń psychotycznych oraz upośledzenia umysłowego. 

Program jest bezpłatny i trwa do marca 2023 roku. Pozostało około 270 wolnych miejsc.

Wsparcie jakie otrzymuje każda osoba jest następujące: 2 wizyty u lekarza psychiatry, 2 konsultacje psychologiczne, 11 spotkań indywidualnych  z psychologiem/psychoterapeutą, 3 konsultacje specjalistyczne z psychoterapeutą, 4 konsultacje telefoniczne psychologa, trening radzenia sobie ze stresem, trening asertywności, warsztat radzenia sobie z emocjami. 

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również