Wiadomości z Tych

Uchwała antysmogowa - ważne informacje

 • Dodano: 2022-01-11 06:30, aktualizacja: 2022-01-11 10:50

Od 1 stycznia 2022r. obowiązuje zakaz użytkowania pozaklasowych kotłów i pieców na paliwo stałe wyprodukowanych przed 2007 oraz kotłów bez tabliczek znamionowych.

Wynika to z obowiązującej na terenie województwa śląskiego "uchwały antysmogowej".

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”.

Jest to regulacja prawna, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w Województwie Śląskiem tj.:

 • mieszkańców,
 • prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW),
 • właścicieli budynków wielorodzinnych,
 • spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych.

Zgodnie z jej zapisami  od 1 września 2017 r. obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz wilgotnego drewna.

Uchwała wprowadziła również obowiązek wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r.

W związku z tym, wszyscy posiadacze źródeł ciepła na paliwa stałe powinni sprawdzić ich wiek na dzień 1.09.2017 r. i na tej podstawie określić termin jego wymiany tj:

 • do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
 • do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
 • do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),
 • do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kozy i kominki, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r.  muszą być wymienione do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja

 • osiąga sprawność cieplną min. 80 %

lub

 • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Warunki eksploatacji miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominki) są określone w §5 oraz §8 ust. 2 pkt 2 uchwały antysmogowej.

Przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będzie kontrolowane przez Eko-Patrol, zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska. 

UWAGA! Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również