Prezydent miasta Tychy

Prezydent Miasta Andrzej Dziuba

Prezydent Miasta Andrzej Dziuba

al. Niepodległości 49
Sekretariat pok. nr 208
tel. 32 776 32 08
fax 32 776 32 38
e-mail: sekretariat@umtychy.pl

Maciej Gramatyka

I Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

al. Niepodległości 49
Sekretariat pok. nr 208
tel. 32 776 32 08
fax 32 776 32 38
e-mail: zps@umtychy.pl

Igor Śmietański

II Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

al. Niepodległości 49
Sekretariat pok. nr 202
tel. 32 776 32 02
fax 32 776 32 32
e-mail: zpg@umtychy.pl

Hanna Skoczylas

III Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju

al. Niepodległości 49
Sekretariat pok. nr 202
tel. 32 776 32 02
fax 32 776 32 32
e-mail: sekretariat.zp@umtychy.pl