Prezydent miasta Tychy

Prezydent Miasta Andrzej Dziuba

Prezydent Miasta Andrzej Dziuba

Sekretariat
pokój 208
tel. 32 776 32 08
prezydent@umtychy.pl

Igor Śmietański

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

Sekretariat
pokój 202
tel. 32 776 32 02
zpg@umtychy.pl

Aneta Moczkowska

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Infrastruktury

Sekretariat
pokój 202
tel. 32 776 32 02
zpi@umtychy.pl

Maciej Gramatyka

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

Sekretariat
pokój 208
tel. 32 776 32 08
zpi@umtychy.pl