Ważne adresy i telefony Tychy

Telefony alarmowe Numer telefonu
Pogotowie ratunkowe 999
32 219 38 43
Straż Pożarna

998
32 227 20 11

Policja 997
32 325 62 00
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 227 31 24
Pogotowie ciepłownicze 993
32 219 56 81
Pogotowie energetyczne 991
32 303 21 55
Pogotowie wod.-kan. 994
32 227 40 31
Straż Miejska 986
32 776 39 86
Instytucje Numer telefonu
UM - Urząd Miasta 32 776 33 33
US - Urząd Skarbowy 32 325 11 00
USC - Urząd Stanu Cywilnego 32 776 30 11
PUP - Powiatowy Urząd Pracy

32 781 58 61

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 32 327 40 31
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 327 02 46

Sąd Rejonowy 32 323 30 00
Kuratorium oświaty 32 606 30 36