Wiadomości z Tych

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

  • Dodano: 2020-06-16 09:30, aktualizacja: 2020-06-18 11:27

Rozwód w Polsce jest możliwy tylko po przeprowadzeniu postępowania sądowego. To z kolei jest inicjowane poprzez złożenie stosownego pozwu. Koszt takiego pisma procesowego jest co prawda stały, jednak istnieją sposoby na uniknięcie opłaty sądowej od pozwu. Jak jednak tego dokonać i ile kosztuje pozew rozwodowy?

Czym jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy jest pismem procesowym, które inicjuje postępowanie sądowe mające na celu wydanie wyroku rozwiązującego dane małżeństwo. Jego podstawowym celem jest zatem doprowadzenie do definitywnego rozerwania konkretnego związku pod względem formalnym.

Brak pozwu, a także jego nieprawidłowa konstrukcja powodują, że postępowanie sądowe nie zostanie w ogóle wszczęte, co w ostateczności uniemożliwi uzyskanie rozwodu.

Co ciekawe, pozew rozwodowy nie wymaga dla swej ważności podpisu adwokata lub radcy prawnego. Zainteresowany małżonek może złożyć takie pismo samodzielnie, problem jednak w tym, że sprawy tego rodzaju wymagają stosownej wiedzy i doświadczenia prawnego.

Jeśli w sprawie rozwodowej pojawia się konieczność udowodnienia winy za rozkład pożycia małżeńskiego, uregulowania kontaktów ze wspólnymi małoletnimi dziećmi, zasądzenia alimentów, pozew rozwodowy będzie musiał spełniać szereg różnych wymagań.

Koszty rozwodu

Koszty postępowania rozwodowego mogą być bardzo zróżnicowane. Tak naprawdę składają się na nie dwa najważniejsze elementy:

  • opłaty sądowe – będące formą zapłaty za wnoszone pisma i dokonywane czynności procesowe,

  • wynagrodzenie pełnomocnika procesowego, który występuje przed sądem w imieniu jednej ze stron (oczywiście wynajęcie adwokata czy radcy prawnego nie jest tutaj konieczne, choć w praktyce pojawia się bardzo często).

Wysokość kosztów rozwodu uzależniona jest od postawy samych małżonków – jeśli potrafią porozumieć się ze sobą w każdej kwestii, rozstanie będzie szybsze i tańsze. Jeżeli jednak pomiędzy stronami istnieje spór, a w sprawie pojawia się szereg różnych wniosków, rozwód będzie dłuższy i droższy. Co ciekawe dotyczy to także kosztów samego pozwu.

Opłata sądowa za pozew rozwodowy

Pierwszym i w zasadzie najważniejszym kosztem rozwodowym jest opłata sądowa za pozew. Obecne przepisy przewidują, że jest ona stała i wynosi dokładnie 600 zł – do jej uiszczenia zobowiązany jest zawsze powód (małżonek, który zakłada sprawę sądową).

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego może być oczywiście wyższa, szczególnie, jeśli powód żąda nie tylko rozwiązania małżeństwa. Jeśli strony dodatkowo żądają dokonania podziału majątku wspólnego, koszt pozwu zostanie powiększony o dodatkowe 1 000 zł (lub 300 zł, gdy małżonkowie będą zgodni co do sposobu wnioskowanego podziału).

Koszt pozwu rozwodowego może wzrosnąć także w jeszcze jednym przypadku – gdy dojdzie do zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji. W tym przypadku pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. Ten dodatkowy koszt wynosi 200 zł.

Pamiętajmy, że do pozwu rozwodowego bardzo często dołączane są dodatkowe dokumenty. Rodzi to oczywiście dodatkowe koszty w sprawie. W przypadku najbardziej podstawowej formy postępowania rozwodowego niezbędne będzie przedłożenie odpisów aktów stanu cywilnego – aktu małżeństwa stron oraz aktów urodzenia ich wspólnych małoletnich dzieci (oczywiście tylko, gdy strony takie dzieci posiadają). Koszt takich odpisów to 22 zł za jedną sztukę.

Zwolnienie od opłaty za pozew rozwodowy

Opłata za pozew powinna być uiszczona przed jego wniesieniem do sądu. Co jednak jeśli strona nie jest w stanie jej zapłacić? Może wówczas skorzystać ze specjalnego zwolnienia, pod warunkiem jednak, że uprawdopodobni, że opłacenie pozwu wywoła uszczerbek w jej finansach.

Uniknięcie opłaty za pozew rozwodowy wymaga złożenia wniosku o zwolnienie strony od kosztów sądowych. Sam wniosek nie podlega żadnej opłacie i jest dołączany do składanego pozwu. Konieczne jest także wypełnienie i przesłanie formularza - OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA. Komplet dokumentów składamy wraz z pozwem rozwodowym do właściwego sądu.

Uznanie zasadności wniosku nie oznacza jednak, że sąd przychyli się do niego w całości. Może bowiem stwierdzić, iż powoda stać na pokrycie części wydatków i zwolni go od kosztów sądowych jedynie w części.

Koszt sporządzenia pozwu rozwodowego

Opłata sądowa za wniesiony pozew nie obejmuje jednak kosztów sporządzenia takiego pisma. Zainteresowany małżonek może to zrobić oczywiście sam, jednak zdecydowanie lepiej skorzystać w tym zakresie z pomocy doświadczonego adwokata.

Sporządzenie pozwu rozwodowego jest wyceniane indywidualnie – jego koszt oscyluje wokół kwoty kilku tysięcy złotych (w tej cenie zyskujemy jednak dodatkowe wsparcie prawne oraz reprezentację na sali sądowej).


 

Patron merytoryczny artykułu:

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Profesora Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

+48 784 425 405

https://www.adwokatrozwod.pl/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.