Wiadomości z Tych

Czym jest awaryjna sprzedaż gazu i jakie są jej konsekwencje?

  • Dodano: 2019-10-09 12:15

Minister energii w dniu 24.09.2018 roku podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Rozporządzenie wprowadza instytucje sprzedawcy awaryjnego. 

Zmiany mają zapewnić odbiorcy końcowemu dostawy paliwa gazowego w przypadku, gdy wybrany przez niego sprzedawca gazu przerwie dostawy. Do czasu zawarcia umowy z nowo wybranym sprzedawcą, dostawy gazy ziemnego są realizowane przez sprzedawcę awaryjnego - automatycznie i bez obowiązku podejmowania działań dodatkowych przez odbiorcę. Umowę w imieniu odbiorcy ze sprzedawcą awaryjnym zawiera operator systemu dystrybucyjnego. 

Awaryjna sprzedaż gazu, co daje klientowi?

Zgodnie z ww. rozporządzeniem sprzedawcą awaryjnym dla odbiorców, podłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG lub Gaz-System jest PGNiG Obrót Detaliczny, które o tym fakcie zawiadomi odbiorcę końcowego w terminie 30 dni. W przypadku braku możliwości dalszego świadczenia usługi sprzedawca powinien poinformować klientów o tym fakcie w terminie 2 dni. Jeśli w obowiązującym kontrakcie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy, to dystrybutor przejmuje obowiązki sprzedawcy z urzędu. Jeśli odbiorca sam podpisze wcześniej umowę z innym sprzedawcą powinien poinformować operatora w ciągu 2 dni od wejścia w życie rozporządzenia. 

Korzyścią dla odbiorcy jest zapewnienie ciągłości dostaw paliwa gazowego bez jakichkolwiek działań z jego strony. Odbiorca końcowy zachowuje prawo do zmiany sprzedawcy. Znaczy to, że może wypowiedzieć sprzedawcy awaryjnemu umowę w dowolnym momencie i wybrać innego sprzedawcę. Z gospodarstwami domowymi sprzedawca awaryjny rozlicza się w cenach takich jak w przypadku innych klientów indywidualnych. 

Rezerwowa umowa sprzedaży gazu, konsekwencje

Rezerwowa umowa gazowa zawierana jest na czas nieokreślony co zapewnia swobodę wyboru sprzedawcy paliwa gazowego i możliwość wypowiedzenia w dowolnym momencie. Stawka za kWh gazu ziemnego w taryfie rezerwowej będzie prawdopodobnie różniła się od płaconej wcześniej. Przeważnie będzie ona wyższa od dotychczas obowiązujących cen. Operator systemu powinien poinformować odbiorcę końcowego o zawarciu w jego imieniu umowy kompleksowej ze sprzedawcą urzędowym w ciągu 5 dni od jej zawarcia. 

Sprzedawca z urzędu zobowiązany jest dostarczyć odbiorcy umowę rezerwową w terminie do 30 dni od otrzymania oświadczenia operatora systemu dystrybucyjnego o przyjęciu klienta. Zgodnie z obowiązującym prawem sprzedawca może ją zmieniać i modyfikować a odbiorca końcowy zobowiązany jest od akceptacji zmian lub wypowiedzenia, które skutkuje przerwaniem dostaw gazu.

Wybór solidnego sprzedawcy gazu

Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie niedogodności związanych z rezerwową umową sprzedaży gazu dla odbiorców biznesowych, jest jak najszybszy wybór solidnego, doświadczonego sprzedawcy energii, który oprócz niskich cen zapewni fachową obsługę i ciągłość dostaw energii. Przykładem takiej firmy jest Po Prostu Energia S.A. będąca częścią szwajcarskiej grupy energetycznej Alpiq z ponad 100-letnim stażem w branży energetycznej. Sprawdź ofertę gazu dla firm: https://poprostuenergia.pl/gaz-dla-firmy/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.