Wiadomości z Tych

Rusza rekrutacja do projektu unijnego w SP nr 21 w Tychach

  • Dodano: 2021-01-21 07:00, aktualizacja: 2021-01-20 23:14

Rusza rekrutacja do projektu unijnego pn. "Nowa szkoła, nowe możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach".

W dniach od 20 stycznia do 3 lutego br. trwa rekrutacja do projektu unijnego pn. "Nowa szkoła, nowe możliwości" w SP nr 21 w Tychach. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Projekt pn. "Nowa szkoła, nowe możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.