Wiadomości z Tych

Miasto Tychy ze znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

  • Dodano: 2021-01-15 07:00, aktualizacja: 2021-01-14 21:59

W III edycji konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej miasto Tychy w kategorii: "społecznie odpowiedzialny samorząd" znalazło się w grupie 13 polskich miast, którym przyznano znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

Laureatami konkursu w kategorii "społecznie odpowiedzialny samorząd" zostały: Miasto Gorlice, Powiat Łęczyński oraz Gmina Zbójno. Samorządy którym przyznano certyfikaty to oprócz Tychów: Częstochowa, Rybnik, Gliwice, Łomża, Wałbrzych, Czersk, Sosnowiec, Unisław, Iwanowice, Olsztynek, Sędziszów, Przemęt oraz powiat Święcki.

W formularzu konkursowym każda z gmin musiała odpowiedzieć na pytania dot. m.in. kondycji sektora ekonomii społecznej w mieście, działań w ramach budżetu obywatelskiego oraz zamówień publicznych z zastosowaniem klauzur społecznych.

- Tychy od wielu lat wspierają działalność z zakresu ekonomii społecznej. Z powodzeniem działa u nas Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez fundację Internationaler Bund Polska oraz Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Caritas. Ponadto, na co dzień, ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, którym kieruje Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych. 

W ciągu roku miasto wspiera i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach m.in. NGO Cafe (spotkaniach dla tyskich podmiotów ekonomii społecznej, służące ich sieciowaniu i rozwojowi w kierunku ekonomizacji) oraz w śniadaniach biznesowych (spotkaniach dla tyskich przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów z ich otoczenia, spotkaniach poświęconych promocji PES i ich usług w lokalnym środowisku).

Od 2018 roku, urząd miasta zleca realizację zadania publicznego pod nazwą "Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego". To konferencja połączona z targami podmiotów ekonomii społecznej.

- Podczas tych konferencji tematami przewodnimi są m.in. społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, oraz współpraca JST z ES, a celem konferencji jest promocja sektora ES,  produktów i usług oraz współpracy międzysektorowej. Pomimo, tego iż jest to zadanie zlecone, miasto Tychy aktywnie pomaga i współorganizuje wydarzenie. Aktualnie jesteśmy na etapie prowadzenia ustaleń i zmian formuły ze względu na epidemię. Liczymy na równie udaną współpracę, ponieważ na to wydarzenie co roku zapraszani są przedstawiciele 3 sektorów - mówi Iwona Bińkowska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w UM Tychy. Realizatorem konferencji jest od dwóch lat Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W Tychach od 2015 roku realizowany jest także Budżet Obywatelski. W ramach wszystkich edycji BO odbywają się spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne i warsztaty.

Mieszkańcy miasta każdego roku mają do wydania w ramach tego projektu 5 milionów złotych

Od 2018 roku działa Młodzieżowy Budżet Obywatelski, realizowany w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie każdej szkoły mają możliwość na swój projekt uzyskać dofinansowanie w kwocie do 10 tys. zł. W ramach tyskiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku zrealizowano 9 bardzo ciekawych projektów. Z inicjatywy młodzieży powstały m.in. miejsca relaksu i wypoczynku, zakupiono gry planszowe, doposażono siłownie i kawiarenki. Kwota wydzielona z budżetu miasta Tychy na rok 2019 wynosiła 90 tysięcy złotych i została podzielona w równych częściach (tj. po 10 tys. zł) pomiędzy szkoły ponadpodstawowe.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również