Wiadomości z Tych

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - trwa rekrutacja uczestników

  • Dodano: 2021-01-22 07:00, aktualizacja: 2021-01-21 22:12

Rusza realizacja projektu pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020- 2021. Projekt, między innymi w Tychach, prowadzi Fundacja Internationaler Bund Polska.

Zadanie realizowane będzie w okresie styczeń – grudzień 2021 r. w województwie małopolskim i śląskim, na terenie 10 powiatów tj.: w województwie małopolskim: m. Kraków, krakowskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego; w województwie śląskim: m. Tychy, m. Mysłowice, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego.

W ramach projektu, nieodpłatnie dla Uczestników, świadczone będą usługi asystenckie dla co najmniej 100 osób w tym:

  • co najmniej 40 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w czynnościach takich jak:

  • wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
  • zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianie spraw urzędowych,
  • w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także dotarcie i powrót do/z placówki oświatowej.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja Uczestników do projektu. Szczegóły są dostępne na stronie Fundacji.

Dane kontaktowe (w godzinach 10.00-14.00, od poniedziałku do piątku):

Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Środki przeznaczone na realizację zadania przekazane z Funduszu Solidarnościowego: 2 071 300 zł.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również