oswiadczenie uprawniajace do obnizenia cen energii elektrycznej