kiedy zakaz konkurencji jest niewazny

  • Kiedy zakaz konkurencji jest nieważny?

    • Dodano 2022-09-29
     

    Stosowanie zakazu konkurencji w umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej ma zabezpieczyć szeroko rozumiany interes firmy przed nieuczciwym zachowaniem ze strony zatrudnionego.