Wiadomości / informatory

  • Urząd Miasta Tychy wydał specjalne informatory

    • Dodano 2021-01-20
     

    "Osoby z demencją", "Osoby z niepełnosprawnościami", "Przeciwdziałanie uzależnieniom", "Savoire-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami", "Seniorzy" – to tytuły informatorów.