Tychy - portal miejski mojeTychy.pl

Wiadomości z Tych

Z czego składa się wynagrodzenie?

  • Dodano: 2018-08-09 13:30

Jaka forma pracy jest bardziej korzystna finansowo – umowa na etacie czy na umowie-zleceniu? Jakie składki są odprowadzane z podstawowego wynagrodzenia i jaki mają one wpływ na korzystanie z przywilejów pracowniczych?


Wynagrodzenie za pracę

Zapłata za wykonaną pracę to istotna kwestia podczas poszukiwania i wyboru idealnego zatrudnienia. Jednak, w zależności od rodzaju umowy zawieranej z przyszłym pracodawcą, można spodziewać się nieco innej wysokości wynagrodzenia otrzymanego na rękę.

Warto pamiętać, że od 2018 roku obowiązuje nowa, najniższa kwota wynagrodzenia, która wynosi:

• 2100 zł brutto w przypadku umowy o pracę (na pełen etat) lub
• minimum 13,70 zł brutto za godzinę w przypadku pracy na umowę-zlecenie.


Składniki wynagrodzenia – umowa o pracę

Elemenety wchodzące w skład podstawy wynagrodzenia w przypadku umowy o pracę to:

• składka emerytalna - w wysokości 9,76 %,
• składka rentowa – 1,5 %,
• składka chorobowa – 2,45 %,
• składka zdrowotna – 9 %.

Elementy te są obowiązkowe i odliczane od wynagrodzenia brutto. W efekcie pracownik otrzymuje od pracodawcy pensję netto pomniejszoną o wszystkie powyższe składki. Dzięki opłaceniu ubezpieczeń społecznych, pracownik może korzystać z przywilejów takich jak: płatny urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński i tacierzyński, otrzymywanie pensji (o odpowiednio pomniejszonej podstawie) w czasie trwania zwolnienia chorobowego.


Składniki wynagrodzenia – umowa-zlecenie

W skład podstawy wynagrodzenia podczas pracy w oparciu o umowę-zlecenie wlicza się:

• składkę emerytalną – w wysokości 9,76 % – jej odprowadzenie jest obowiązkowe, gdy umowa-zlecenie jest jedynym świadczeniem uprawniającym pracownika do ubezpieczenia;
• składkę rentową – wynoszącą 1,5 %. O jej odprowadzeniu decyduje ta sama zasada jak w przypadku składki emerytalnej;
• składkę zdrowotną – wynosząca 9 % i obowiązkowa, gdy stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia;
• składkę chorobową – w wysokości 2,45 %. Jest dobrowolna, a o jej odprowadzeniu decyduje zleceniobiorca.

Po odjęciu od podstawy wynagrodzenia – czyli od pensji brutto – wszystkich powyższych elementów, otrzymujesz na rękę kwotę netto.

Jeśli jesteś uczniem lub studentem do 26. roku życia, to w przypadku umowy-zlecenia możesz spodziewać się wyższej pensji na rękę, ponieważ nie zostaną z niej odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.


Niezależnie od tego, czy jesteś studentem i chcesz dorobić sobie podczas umowy-zlecenia, czy potrzebujesz stabilizacji oraz możliwości skorzystania z urlopu rodzicielskiego dzięki zawarciu umowy o pracę – swoje poszukiwania możesz prowadzić przez internet, m.in. poprzez serwis Pracuj.pl.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.