Wiadomości z Tych

System "e-dym" produkcji ProIntegra S.A. pomoże poprawić jakość powietrza 

 • Dodano: 2021-10-11 07:45, aktualizacja: 2021-10-12 10:44

ProIntegra S.A. przygotowała innowacyjny system „e-dym” oparty na sztucznej inteligencji, który umożliwia dokonanie automatycznej i bezczujnikowej analizy oraz rozpoznania, na podstawie obrazu (zdjęcia) lub streamingu wideo, konkretnych źródeł emisji szkodliwych substancji wydobywających się z kominów kotłów grzewczych, układów wydechowych pojazdów mechanicznych oraz wszelkich innych istotnych źródeł zanieczyszczenia powietrza. System „e-dym” to narzędzie niewymagające zastosowania żadnego dedykowanego sensora, poza zwykłym aparatem fotograficznym (najczęściej w smartfonie). Nie jest również konieczne pobranie fizycznej próbki powietrza. 

Ze strony użytkowników końcowych aplikacji mobilnej „e-dym” (osób fizycznych – obywateli), nie są wymagane żadne skomplikowane działania. Użytkownik wykonuje jedynie zdjęcie dymu wydobywającego się z komina, a system automatycznie i natychmiast identyfikuje i klasyfikuje zagrożenie podając użytkownikowi poziom  szkodliwości emisji. Użytkownik ma również możliwość przesłania alertu do systemu zawierającego lokalizację, datę wykonania zdjęcia oraz zidentyfikowany stopień zagrożenia.

Do najważniejszych zalet systemu możemy zaliczyć:

 • Brak konieczności zastosowania kosztownych czujników
 • Precyzyjna identyfikacja źródeł smogu wraz z automatyczną klasyfikacją stopnia zagrożenia dla każdego z nich
 • Wydajność działania w czasie rzeczywistym. Analiza jest prowadzona na bieżąco, a wyniki są dostępne natychmiast
 • Wielki potencjał zbierania wysokiej jakości informacji:
  • Utworzenie katalogu wszystkich istotnych źródeł zanieczyszczenia w danym obszarze
  • Możliwość łatwej identyfikacji najgroźniejszych przypadków w celu ich indywidualnego rozpatrzenia
  • Monitorowanie zmian w czasie na danym obszarze
  • Porównywanie różnych lokalizacji i obszarów
  • Integracja z systemami monitorowania opartymi o sieci czujników w celu uzyskania bezpośredniej korelacji pomiędzy jakością powietrza a dokładnie wskazanymi źródłami zanieczyszczeń
  • Potencjalnie nieograniczona skala użycia (użytkownicy końcowi, monitorowany obszar itp.) przy bardzo niskim koszcie eksploatacji
 • Przygotowane zagregowane wyniki analizy (w formie precyzyjnych wniosków dla danej lokalizacji lub obszaru) w założeniu będą dostępne dla władz, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, biznesu oraz obywateli
 • Duża wartość społeczna i edukacyjna
 • Z założenia wolne od opłat dla wszystkich użytkowników
 • Możliwe do zastosowania wszędzie na świecie

System może być szeroko wykorzystywany przez wszelkie podmioty, szczególnie samorządowe, zainteresowane we wspieraniu i wykorzystaniu najnowszych technologii i innowacji w obszarze ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia obywateli.

Na przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych producent systemu uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w konkursie „Silesia pod błękitnym niebem”.


Poszukujemy partnerów zainteresowanych we wdrożeniach: 

 • ze strony rządowej i samorządowej 
 • biznesowych
 • ze strony organizacji pozarządowych
 • i każdych innych zainteresowanych we wspieraniu i wykorzystaniu najnowszych technologii i innowacji w obszarze ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia obywateli.

Broszura informacyjna o systemie „e-dym” jest do pobrania pod adresem https://www.prointegra.com.pl/system-e-dym-pomoze-poprawic-jakosc-powietrza/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.