Wiadomości z Tych

Jak dochodzić należności za pomocą nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  • Dodano: 2024-06-12 21:45, aktualizacja: 2024-06-13 20:59

W obliczu coraz większej ilości nieuregulowanych zobowiązań, które negatywnie wpływają na płynność finansową przedsiębiorstw, ważnym narzędziem w rękach wierzycieli staje się postępowanie upominawcze. Jest to forma procesu sądowego, która umożliwia szybsze dochodzenie roszczeń, przede wszystkim w przypadkach, gdy dłużnik nie reguluje należności mimo otrzymania wezwania do zapłaty. Ten typ postępowania jest często wybierany z powodu swojej efektywności i prostoty, pozwalając firmom na szybkie odzyskanie wierzytelności i minimalizację negatywnych skutków związanych z opóźnieniami w płatnościach.

Nieuregulowane faktury mogą w dużym stopniu zahamować rozwój biznesu, ograniczając możliwości inwestycyjne i operacyjne przedsiębiorstwa. Z raportu „Przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach", wynika, że problemy z niewypłacalnością kontrahentów dotykają niemal dwie trzecie firm w Polsce, co demonstruje skalę problemu i potrzebę efektywnych rozwiązań prawnych.

Postępowanie upominawcze jako jedna z dróg prawnych oferuje przedsiębiorcom możliwość skutecznej reakcji na wyzwania związane z zaległymi płatnościami, redukując negatywne konsekwencje dla własnej działalności. Dalsza część artykułu przybliży czytelnikom specyfikę tego rodzaju procedury sądowej, wyjaśniając, jak przebiega proces dochodzenia należności oraz jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie wyegzekwować swoje prawa.

Co to jest postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze to procedura sądowa, która umożliwia szybkie i skuteczne dochodzenie roszczeń pieniężnych bez konieczności przeprowadzania pełnej rozprawy sądowej. Jest to forma procesu cywilnego, która została stworzona z myślą o sprawach, gdzie dowody są jasne i nie budzą wątpliwości, a spór pomiędzy stronami dotyczy głównie faktów, które są łatwo udowadniane przez dokumentację, taką jak niezapłacone faktury, potwierdzenia dostaw, umowy, czy inne dokumenty księgowe.

Podczas gdy tradycyjne postępowanie sądowe może trwać miesiące lub nawet lata, postępowanie upominawcze zwykle kończy się wydaniem nakazu zapłaty przez sąd w ciągu kilku tygodni od złożenia pozwu. W praktyce sąd na podstawie złożonej przez wierzyciela dokumentacji i bez przeprowadzenia rozprawy orzeka, czy wierzyciel ma prawo do żądanej kwoty. To skrócone postępowanie jest zasadniczą zaletą dla firm, które zmagają się z problemami płynności finansowej spowodowanymi przez zalegających dłużników.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Ważnym elementem postępowania upominawczego jest nakaz zapłaty. Jest to decyzja sądowa, która zobowiązuje dłużnika do zapłaty określonej sumy pieniędzy. Nakaz ten jest wydawany, gdy sąd uzna, że przedstawiona przez wierzyciela dokumentacja jest wystarczająca do stwierdzenia, że roszczenie jest uzasadnione. Nakaz zapłaty jest również tytułem wykonawczym, co oznacza, że na jego podstawie można rozpocząć procedurę egzekucyjną, czyli komorniczą.

Po wydaniu nakazu zapłaty, dłużnik ma określony czas (zazwyczaj dwa tygodnie) na dobrowolne uregulowanie zobowiązania. Jeśli dłużnik nie zastosuje się do nakazu, wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, która jest niezbędna do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. W praktyce oznacza to, że komornik, na wniosek wierzyciela, może podjąć działania mające na celu odzyskanie należności, na przykład poprzez zajęcie wynagrodzenia dłużnika czy ruchomości należących do niego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Postępowanie upominawcze, choć skuteczne i szybkie, również przewiduje możliwość obrony dla dłużnika. Dłużnik, który otrzyma nakaz zapłaty, ma prawo złożyć sprzeciw. Sprzeciw musi być złożony w wyznaczonym terminie, który standardowo wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu. Termin ten może się wydłużyć, jeśli dłużnik mieszka poza granicami kraju. Złożenie sprzeciwu powoduje, że sprawa zostaje skierowana do rozpoznania w trybie zwykłego postępowania sądowego, co umożliwia pełniejsze przedstawienie dowodów i argumentów przez obie strony.

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być odpowiednio uzasadniony. Dłużnik musi wykazać, że roszczenie wierzyciela jest nieuzasadnione lub że istnieją inne okoliczności, które powinny skutkować odrzuceniem żądania. W przypadku gdy sprzeciw jest przyjęty przez sąd, rozpoczyna się pełne postępowanie sądowe, które już nie opiera się tylko na dokumentacji, lecz także na bardziej złożonej analizie stanu faktycznego i prawnych aspektów sprawy.

Postępowanie upominawcze jest cennym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy borykają się z problemem niespłaconych należności. Dzięki temu mechanizmowi, możliwe jest szybkie i stosunkowo proste uzyskanie nakazu zapłaty, który jest egzekwowany przez komornika. To rozwiązanie umożliwia firmom skuteczniejsze zarządzanie swoimi finansami i redukcję strat wynikających z opóźnień w płatnościach.

Warto, aby przedsiębiorcy, zanim zdecydują się na skorzystanie z tej ścieżki prawnej, dokładnie zapoznali się z jej zasadami i potencjalnymi konsekwencjami. Równocześnie, korzystanie z usług profesjonalnych doradców prawnych lub firm windykacyjnych może dodatkowo wspierać proces windykacji, minimalizując ryzyko i maksymalizując efektywność działań.

Postępowanie upominawcze stanowi zatem efektywne rozwiązanie w kontekście prawnym, pozwalające na ochronę interesów ekonomicznych firmy, co jest istotne dla jej długoterminowego rozwoju i stabilności.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.