Wiadomości z Tych

Ile kosztuje u notariusza umowa najmu okazjonalnego?

  • Dodano: 2022-10-05 07:45, aktualizacja: 2022-10-06 11:15

Umowa najmu okazjonalnego najlepiej zabezpiecza właściciela nieruchomości przed nieuczciwym najemcą. Trzeba jednak pamiętać, że jej zawarcie wiąże się z koniecznością dokonania pewnej ważnej czynności notarialnej. To oczywiście powoduje powstanie kosztów, które musi uiścić jedna ze stron takiej umowy. 

Najem okazjonalny 

Umowa najmu okazjonalnego dotyczy najmu nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne. Co do zasady treść takiej umowy może przygotować każda ze stron zobowiązania, tj. najemca lub wynajmujący. Cechą charakterystyczną umowy najmu okazjonalnego odróżniającą ją od zwykłego najmu jest konieczność sporządzenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez najemcę.

Osoba, która będzie korzystała z nieruchomości w ramach najmu okazjonalnego (najemca) musi obowiązkowo złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego – stanowi ono integralną część omawianej umowy. Bez stosownego oświadczenia, które musi przybrać formę notarialną, cała umowa nie może być uważana za najem okazjonalny. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 ustawy;
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3 ustawy, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu – na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przy najmie okazjonalnym

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest bardzo ważną częścią umowy najmu okazjonalnego. Dzięki niemu właściciel nieruchomości zyskuje pewność, że w razie problemów z lokatorem będzie w stanie się go pozbyć w bardzo szybkim czasie – oczywiście stosując przy tym wszystkie legalne środki. 

Omawiane oświadczenie musi zostać złożone przez najemcę w obecności notariusza. O ile sama umowa najmu okazjonalnego może być sporządzona w zwykłej formie pisemnej, o tyle oświadczenie o poddaniu się egzekucji bezwzględnie musi przybrać postać aktu notarialnego. Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie. Kodeksu cywilnego wynagrodzenie za przygotowanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC może wynosić nie więcej niż jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mówi ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Koszt takiej czynności będzie więc ulegał corocznym zmianom powiązanym z nowymi stawkami minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce koszt ten będzie oscylował wokół kwoty 300 zł. 

Co do zasady koszty złożenia omawianego oświadczenia obciążają najemcę – stronę, która składa stosowne oświadczenie. Nie ma jednak przeszkód, aby koszty te zostały rozłożone pomiędzy obie strony umowy najmu okazjonalnego (w dowolny sposób) lub aby poniósł je wyłącznie wynajmujący. 

Dodatkowe koszty umowy najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego może zostać sporządzona także w formie aktu notarialnego. Taka decyzja będzie jednak oznaczała dodatkowe koszty dla stron zobowiązania – zwyczajowo są one rozkładane po połowie. W praktyce notariusz nie powinien pobrać więcej niż 400 zł za sporządzenie stosownej umowy, choć oczywiście ostateczna cena będzie uzależniona od liczby wypisów aktu. Pamiętajmy, że oryginał umowy zostaje w kancelarii, zaś strony otrzymują jego uwierzytelnione kopie, tj. wskazane wypisy. Koszt wypisu to 6 zł + VAT za 1 stronę wypisu – notariusz może w tym zakresie stosować jednak niższe stawki. 

Jeśli strony zdecydują się, że umowa najmu okazjonalnego zostanie sporządzona w zwykłej formie pisemnej to udział notariusza w podpisaniu takiego kontraktu nie jest konieczny. Jak widać w zasadzie jedynym obowiązkowym notarialnym elementem takiego zobowiązania jest złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

Treść artykułu napisana we współpracy z kancelarią JCZ Kancelaria Radców Prawnych Bydgoszcz. 
Źródło: Radca Prawny.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.