Wiadomości z Tych

Dlaczego Prosta Spółka Akcyjna umożliwia rozwój przedsiębiorcom?

  • Dodano: 2021-12-28 07:45, aktualizacja: 2021-12-29 09:50

Prosta spółka akcyjna powstała z myślą o polskich przedsiębiorcach, którzy z różnych przyczyn nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w formie tradycyjnej spółki akcyjnej lub spółki z o.o. PSA dzięki licznym udogodnieniom może być dobrym narzędziem biznesowym – czy rzeczywiście ta forma spółki kapitałowej umożliwia rozwój przedsiębiorcom?

Prosta spółka akcyjna

PSA jest nową postacią spółki kapitałowej, która może być tworzona już od 1 lipca 2021 r. Wskutek nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorcy zyskali nową formę prawną do wykonywania w zasadzie każdego rodzaju działalności gospodarczej. 

Prosta spółka akcyjna może zostać utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu, dzięki czemu w zasadzie każdy przedsiębiorca może skorzystać z omawianego rozwiązania. Niewątpliwą korzyścią PSA jest łatwość zawiązania takiej spółki, jej prowadzenia, a nawet i likwidacji. 

Dla kogo przeznaczona jest prosta spółka akcyjna?

Tak naprawdę z zalet prostej spółki akcyjnej może skorzystać każda zainteresowana osoba. PSA nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawodawca tworząc przepisy regulujące zasady działania prostej spółki akcyjnej działał z myślą o start up’ach oraz ogólnie rozumianej branży internetowej. Oczywiście prowadzenie tradycyjnych form działalności jak np. sprzedaż towarów i usług poza internetem nie stanowi żadnej przeszkody do tego, by działać właśnie w formie omawianej spółki.

Prosta spółka akcyjna jest szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem kapitału w obrocie niepublicznym (np. od funduszy typu venture capital). Nie skorzystają z niej przedsiębiorcy, których celem jest pozyskanie kapitału na zorganizowanym rynku kapitałowym. Zdecydował o tym m.in. szeroki zakres swobody kształtowania umowy PSA, czego nie dało się pogodzić z wymogami prawa Unii Europejskiej dla spółki publicznej. Akcje PSA nie mogą tym samym być przedmiotem zorganizowanego obrotu, w szczególności na rynku regulowanym. PSA można za to przekształcić w spółkę akcyjną, jeśli po rozwinięciu przedsięwzięcia spółka będzie potrzebowała dostępu do publicznego rynku akcji. 

Uniwersalny charakter PSA nie przeczy tezie, że spółka ta została zaprojektowana z myślą o startupach. To przedsięwzięcia realizowane najczęściej w obszarze nowych technologii, w warunkach dużej niepewności rynkowej, które są na etapie poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego. PSA jest dostosowana do tego typu przedsięwzięć przede wszystkim ze względu na elastyczną strukturę kapitałową opartą o kapitał akcyjny i akcje bez wartości nominalnej, możliwość wnoszenia wkładów w postaci pracy lub usług oraz szeroki zakres swobody w kształtowaniu wzajemnych relacji pomiędzy akcjonariuszami. Spółki prowadzące działalność w obszarze nowych technologii dla rozwoju potrzebują ogromnych zasobów kapitału finansowego. Powinien on pozwolić im osiągnąć odpowiednią skalę działalności w stosunkowo krótkim okresie. Z kolei dostarczyciele kapitału finansowego charakteryzują się często niewystarczająco długoterminowym horyzontem inwestycyjnym, co z reguły prowadzi do niedoszacowania wartości pomysłodawców i założycieli spółek. Forma PSA ułatwia pozyskanie kapitału oraz godzi interesy dwóch kategorii wspólników: inwestorów (dostarczających kapitał) oraz innowatorów (wnoszących do spółki pracę lub usługi).

PSA dysponuje również możliwością korzystania z szerokiego kręgu różnorodnych instrumentów finansowych celem pozyskiwania kapitału, zwłaszcza z akcji uprzywilejowanych i obligacji występujących w formie zdematerializowanych papierów wartościowych. Wszystkie te cechy sprawiają, że PSA trafia w oczekiwania środowiska start up’owego i umożliwia realizację nowoczesnych, innowacyjnych przedsięwzięć.

Nowoczesne mechanizmy zastosowane w PSA lepiej chronią interesy wierzycieli niż system kapitału zakładowego, który opiera się wyłącznie na kryteriach bilansowych i nie odnosi się do problemu utrzymania przez spółkę zdolności do wykonywania bieżących zobowiązań.

Źródło: https://www.psa24.pl

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.