Wiadomości z Tych

Czy można mieć dwa ubezpieczenia mieszkania?

  • Dodano: 2019-02-15 13:15

Ubezpieczenie mieszkania to polisa dobrowolna. Skoro tak, to wydawać by się mogło, że zawarcie dwóch produktów ubezpieczeniowych jest w tej sytuacji jak najbardziej możliwe, by z obydwu produktów uzyskać odszkodowanie. Sprawdzamy, jak to wygląda w praktyce.

Ubezpieczenie mieszkania jest tego rodzaju polisą ubezpieczeniową, której założeniem jest zabezpieczenie stanu majątkowego osoby ubezpieczonej. To oznacza, że w razie zdarzenia ubezpieczony może otrzymać pieniądze niezbędne na pokrycie powstałych w jego wyniku szkód, ale do takiej wysokości, która pozwala uzyskać stan sprzed zniszczeń.

Zasady wypłaty odszkodowania

Wypłacone pieniądze nie mogą pozwolić na podniesienie standardu życia ubezpieczonego, a tym bardziej nie mogą pozwolić na jego wzbogacenie się. Jeżeli więc wybrane zostanie takie ubezpieczenie, które znacząco przewyższa wartość mieszkania lub dwa wykupione produkty były by znacząco korzystniejsze, to i tak nie doszło by do wypłaty świadczenia powyżej wartości poniesionej szkody.

W efekcie, mimo tego, że nie ma jednoznacznego przepisu mówiącego o tym, że podwójne ubezpieczenie jest zabronione, to i tak nie spełni ono zakładanej przez ubezpieczonego funkcji, czyli zdublowania wypłaty świadczenia. Do takiej sytuacji nie może dojść z uwagi na zapisy kodeksu cywilnego o tym, że polisa nie służy wzbogaceniu.

Gdzie warto mieć więcej niż 1 polisę?

Zdarza się niekiedy, że mimo jednoznacznych wskazań o braku zastosowania do wykupowania dwóch produktów ubezpieczeniowych, klienci i tak się na takie rozwiązanie decydują. Zawierają dwie polisy ubezpieczeniowe, w dwóch różnych towarzystwach i liczą na to, że w razie zdarzenia otrzymają obydwa odszkodowania.

Jest to możliwe wyłącznie w przypadku polis życiowych, gdzie niezależnie od ilości posiadanych produktów, z każdego można otrzymać wypłatę. Polisy mieszkaniowe tak nie działają, a każda wypłata jest rejestrowana. W efekcie, złożenie wniosku o wypłatę w jednej firmie, automatycznie zablokuje wypłatę odszkodowania w drugiej.

Jedynym rozwiązaniem jest ubezpieczenie swojego mienia w zakresie ruchomości domowych w chwili, gdy mury i stałe elementy są ubezpieczone polisą z cesją na bank. Ma to miejsce w przypadku kredytowania nieruchomości. Wówczas, w razie zdarzenia, które spowoduje zniszczenie nieruchomości odszkodowanie i tak zostanie przekazane do banku. Jeżeli jednak zdarzenie nie będzie duże i nie będzie wypłaty świadczenia z umowy głównej, a jedynie z umowy dodatkowej dotyczącej ruchomości domowych, wówczas ubezpieczony otrzyma pieniądze. Warto sprawdzić, gdzie dostępne są najtańsze ubezpieczenie mieszkania do kredytu na www.ubezpieczeniaonline.pl.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Wypłata świadczenia, co do zasady odbywa się na podstawie wniosku składanego przez ubezpieczonego, dokumentów dotyczących powstania i rozmiaru szkody oraz wizyty rzeczoznawcy wyznaczonego przez firmę ubezpieczeniową.

Rzeczoznawca podczas wizyty w ubezpieczonej nieruchomości szacuje rozmiar szkód. Jego zadaniem jest określenie, jak duży procent mieszkania uległ zniszczeniu i w jakim zakresie zniszczone zostały różnorodne sprzęty stanowiące część ubezpieczenia ruchomości domowych. Jeżeli mieszkanie jest zniszczone w określonym procencie, to taki sam procent kwoty z umowy głównej zostanie wypłacony.

Jeżeli zniszczone zostało całe mieszkanie, to wówczas wypłacona będzie cała kwota.

I tak, jeżeli zawarta umowa nie obejmowała całej wartości mieszkania, tylko na przykład 50%, a samo mieszkanie zostało zniszczone również w 50% to ubezpieczony otrzyma 50% sumy ubezpieczenia. De facto, otrzyma pieniądze, które pozwolą mu na wyremontowanie zaledwie 25% mieszkania. Stąd zbyt niska kwota jest niekorzystna. Podobnie rzecz się ma w przypadku dwóch ubezpieczeń. Jeżeli jednak sumy ubezpieczenia z dwóch różnych polis przekroczą wartość mieszkania, to wypłata i tak osiągnie wysokość równą procentowi zniszczenia. Więcej na temat wypłat można poczytać przeglądając ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniaonline.pl.

Zakładając, że mieszkanie jest warte 400 000zł. Zostało zniszczone w 50%. To do wypłaty przysługuje 200 000zł. Jeżeli ubezpieczony ma dwie polisy na 300 000 i 200 000 zł, co w efekcie daje 500 000zł. To i tak nie otrzyma wypłaty w wysokości 250 000zł. Otrzyma 150 000zł z jednej polisy i maksymalnie 50 000 z drugiej, z tego powodu, że taka właśnie jest wartość strat. Opłacanie dwóch ubezpieczenie mija się więc z celem.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.