Wiadomości z Tych

Zagrożenie epidemiczne w Polsce - jak załatwisz sprawy w Tychach? Sprawdź!

  • Dodano: 2020-03-16 11:30

Urząd Miasta będzie nieczynny dla klientów od 16 do 27 marca, ale urzędnicy nadal będą pracowali.

Sprawdź, jak załatwisz sprawy w mieście w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Wnioski online w jednym miejscu Pobierz

Informujemy, że posiadając konto w portalu eurzad.umtychy.plepuap.gov.pl lub sekap.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miasta. Wnioski można wysłać i podpisywać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wykaz usług elektronicznych realizowanych przez Urząd Miasta Tychy jest dostępny na stronie miejskiego portalu informacyjno-płatniczego e-Urząd pod adresem eurzad.umtychy.pl/uslugi_elektroniczne.

DOWODY OSOBISTE

 Wydawanie dowodów osobistych po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu - tel. (32) 7763514 (w Pałacu Ślubów).
 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego lub zaświadczenia - drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. 
 Potwierdzanie profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wydział Komunikacji 

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy wyłącza karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym. Okres 30 dniowy na zgłoszenie zbycia / nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP i rejestrację pojazdów sprowadzonych z terytorium UE zostaje wydłużony o czas w jakim Urząd nie będzie obsługiwał klientów, tj. na chwilę obecną o 14 dni.

Urząd Stanu Cywilnego

 Ograniczona zostaje liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego w Sali ślubów tutejszego USC. Od 16 marca 2020r. podczas uroczystości mogą być obecni wyłącznie  Państwo Młodzi i 2 pełnoletnich świadków.

 Od 16 marca do odwołania Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje tylko klientów w sprawach rejestracji zgonów w Pawilonie Ślubów.

 Lista spraw, które można załatwić  drogą elektroniczną przez e-PUAP, za pomocą profilu zaufanego to:

- wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,

- wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

- rejestracja urodzenia dziecka,

- złożenie wniosku o sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Adres poczty elektronicznej: usc@umtychy.pl

Telefony: 32 7763314, 32 7763384, 32 7763354, 32 7763315, 32 7763316, 32 7763346.

Wydział Spraw Obywatelskich

 Pilne sprawy dotyczące:

  • zameldowania na pobyt stały i czasowy powyżej trzech miesięcy,
  • wymeldowania z pobytu stałego i czasowego powyżej trzech miesięcy,
  • wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
  • wydania zaświadczeń o prawie do glosowania,
  • nadania nr PESEL

będą załatwiane wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu. Numery telefonów: 32 776 35 35, 32 776 35 05. W innych sprawach załatwianych przez tutejszy wydział, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: obywatelski@umtychy.pl.

 Przypominamy, że posiadając konto na www.epuap.gov.pl lub www.sekap.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną. Wnioski do urzędu można wysłać i podpisywać podpisem elektronicznym.

 Dodatkowo informujemy, że wszystkie przesłuchania świadków oraz oględziny wyznaczone w postępowaniach meldunkowych są odwołane do dnia 27 marca 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 776 35 04 lub 32 776 35 34.

  Podjęto decyzję o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej w mieście Tychy. Wszystkie wezwania do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej  tracą ważność. O nowym terminie przeprowadzenia kwalifikacji poinformujemy pisemnie.

 W sprawach Stowarzyszeń, Fundacji i Uczniowskich Klubów Sportowych zachęcamy do kontaktu drogą mailową na adres: obywatelski@umtychy.pl lub telefonicznie pod numerem telefony: 32 776 35 06.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi (przy ul. Budowlanych 67)

 Od dnia 13 marca 2020r. referat będzie dostępny drogą telefoniczną lub elektroniczną. W sprawach istotnych prosimy kontaktować się pod numerami:

(32) 438-22-10 – sprawy związane z reklamacjami, składaniem deklaracji,

(32) 438-22-11 – sprawy związane z płatnościami, w tym zaległymi oraz windykacją należności (po otrzymaniu pisma o zaległościach lub upomnienia),

(32) 438-22-13 – sprawy związane z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wezwaniami do złożenia wyjaśnień.

Mail: odpadykom@umtychy.pl

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy regulować na posiadane przez Państwa indywidualne numery rachunków bankowych w wysokości dotychczas wnoszonych,

 Reklamacje będziemy przyjmować i wyjaśniać z firmami odbierającymi odpady komunalne na bieżąco, po ich otrzymaniu ww. drogą telefoniczną lub elektroniczną,

 Pomoc przy wypełnieniu deklaracji i wszelką inną pomoc z tym związaną zapewniamy pod ww. numerem telefonu.

Wydział Geodezji

Zgłoszenia robót geodezyjnych będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną przez portal GeoOśrodek, który jest dostępny pod adresem geoosrodek.umtychy.pl. Dane wynikowe (operat) do składanych zgłoszeń należy wysyłać w postaci elektronicznej za pomocą paczki zwrotnej. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w portalu GeoOśrodek proszone są o kontakt pod nr telefonu 32 776 36 04. Wniosek rejestracyjny dostępny jest na określonej powyżej stronie internetowej w zakładce "Do pobrania".

Miejski Rzecznik Konsumentów

Prosimy o osobiste zgłaszanie się mieszkańców wyłącznie w najpilniejszych sprawach konsumenckich.

Poradę bądź informację prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać:

Wydział Obsługi Rady Miasta

 Najbliższa sesja Rady Miasta Tychy oraz posiedzenia Komisji Rady Miasta zaplanowane w marcu 2020 roku odbędą się bez udziału gości i publiczności.

Osoby zainteresowane śledzeniem przebiegu sesji, mogą oglądać jej transmisję na żywo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 Nagrania z przebiegu posiedzeń Komisji Rady Miasta można odtworzyć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej..

 Odwołane zostają wszystkie dyżury radnych (w tym Przewodniczącej Rady Miasta Tychy) z mieszkańcami.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. zostaje zawieszone udzielanie porad osobiście.

W przypadku konieczności uzyskania porady, osoba potrzebująca, pobiera wniosek ze strony umtychy.pl/pomoc-prawna, w którym oświadcza, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres npp@umtychy.pl. Na podstawie przesłanego wniosku zostanie wyznaczony termin porady.

O przywróceniu działania punktów będziemy informować na bieżąco.

Biuro Paszportowe w Tychach

Od 16 marca 2020 r. punkt paszportowy w Tychach będzie nieczynny do odwołania.

Odbiór paszportów (dot. wniosków paszportowych złożonych w punkcie paszportowym w Tychach) odbywać się będzie wyłącznie po rezerwacji internetowej w Oddziale Paszportowym w Katowicach, ul. Jagiellońska 25.

RPWiK Tychy

Wszelkie formalności administracyjne od dnia 16.03.2020 r. do odwołania, możliwe są do realizacji jedynie drogą elektroniczną, pocztową oraz telefoniczną, pod numerem telefonu: 32 325 70 00.

MZBM Tychy

Od 16 do 30 marca 2020 r. siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Filaretów 31 oraz Rejonów Obsługi Mieszkańców będą zamknięte dla Mieszkańców i Klientów MZBM. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub drogą mailową. Wszystkie dane kontaktowe na stronie internetowej MZBM.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również