Wiadomości z Tych

Tyskie Inicjatywy Kulturalne - nabór ofert

  • Dodano: 2022-01-14 08:30, aktualizacja: 2022-01-14 08:47

Do 21 stycznia można zgłaszać propozycje projektów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

Z ich funduszy zrealizowano w minionych latach takie inicjatywy jak: cykliczne koncerty, warsztaty fotograficzne czy Andromedon - Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych.

O konkursie

To już kolejny rok, w którym tyskie organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą działać na rzecz mieszkańców miasta Tychy. Tyskie Inicjatywy Kulturalne koordynowane są przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, tu też należy składać przygotowane oferty.

Z możliwości działań, jakie stwarzają Tyskie Inicjatywy Kulturalne, korzysta wiele podmiotów, a w minionych latach dzięki funduszom pochodzącym z tego źródła możliwe były m.in. cykliczne koncerty, spacery i warsztaty fotograficzne Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego, projekt Kameleon promujący język i kulturę francuską czy jeszcze bogatsza oferta Andromedonu – Tyskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych.

Zadania powinny być realizowane na terenie miasta Tychy lub na rzecz jego mieszkańców. Pole działań jest szerokie – celem programu jest bowiem wzbogacenie miejskiej oferty kulturalnej w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zapewnienie mieszkańcom Tychów warunków do rozwijania własnych talentów i zainteresowań z obszaru kultury i sztuki oraz aktywizacja społeczności lokalnej w życie kulturalne miasta poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych.

Sposób składania ofert

Kompletną ofertę należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO, a następnie:

ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2022 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26 lub przesłać drogą pocztową lub w formie dokumentu elektronicznego (profil zaufany ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym;

w przypadku składania osobiście lub pocztą, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Ważne terminy:

  • 21 stycznia 2022 r. do godziny 15.00 – termin zgłaszania ofert
  • Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Termin realizacji zadania: 1 lutego – 31 grudnia 2022 r.

Szczegóły konkursu: mcktychy.bip.gov.pl oraz https://tychy.engo.org.pl/konkursy/101 (jednocześnie w eGeneratorze należy przesłać kompletną ofertę).

UWAGA!

Elektroniczne przesłanie oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem – należy ją także wydrukować, podpisać oraz dostarczyć w regulaminowym terminie do MCK Tychy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również