Wiadomości z Tych

Trwają kontrole pieców w Tychach

  • Dodano: 2024-03-11 13:00

Trwają kontrole kotłowni w domach jednorodzinnych. Przedstawiciele Urzędu Miasta wraz ze Strażą Miejską sprawdzają, czy zainstalowany kocioł spełnia odpowiednie normy oraz czy został wymieniony w terminach określonych w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego (tzw. Uchwała antysmogowa).

Kontrole kotłowni w Tychach

Kontrolowane są między innymi te budynki, które w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), wykazują pozaklasowe źródło ciepła. Pracownicy magistratu sprawdzają jakość paliwa stałego oraz poziom wilgotności drewna opałowego wykorzystywanego do ogrzewania domu. Przyglądają się też, co składowane jest w kotłowni, jeśli stoją tam np. lakierowane płyty meblowe, może to sugerować, że były przeznaczone do spalenia.

Kontrolerzy, którzy nie stwierdzą żadnych nieprawidłowości, poinformują o terminie wymiany kotła i umieszczą na nim informacyjną naklejkę, która pomoże zapobiec nieterminowej wymiany.

Kontrole odbywają się na mocy ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach i Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz  Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/64/2024 z dnia 19 lutego 2024r. procedurą. Opracowanie i przyjęcie tej procedury jest jednym z działań naprawczych nałożonych na gminy województwa śląskiego aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku, przyjętej Uchwałą Sejmik Województwa Śląskiego nr VI/62/8/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku. 

Treść procedury dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również