Wiadomości z Tych

Odnawialne źródła energii w Tychach - kolejny etap

  • Dodano: 2018-01-10 10:45

Osoby wstępnie zakwalifikowane do programu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" mają czas do 12 lutego br. na złożenie wymaganej dokumentacji technicznej.

Zgodnie z harmonogramem prac dotyczącym przygotowania  projektu  pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” do dofinansowania ze środków europejskich informujemy, iż rozpoczął się czas na opracowanie we własnym zakresie projektu koncepcyjno-technicznego i/lub dokumentu zawierającego obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (uproszczony audyt) w przypadku montażu pomp ciepła do c.o. wraz c.u.w. oraz kotła na biomasę.

Dokumentację należy przygotować zgodnie z załącznikami nr 7 (Minimalny zakres projektu koncepcyjno-technicznego mikroinstalacji OZE) i nr 8 (Parametry minimum mikroinstalacji OZE) oraz dostarczyć w terminie do 12.02.2018 r. do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (IX piętro, pokój 905) Urzędu Miasta Tychy.

Wśród dofinansowywanych źródeł energii są solary, fotowoltaika, kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Realizacja projektu przyczyniłaby się także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowany poziom dofinansowania na budowę oraz montaż instalacji OZE wynosić będzie aż do 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin złożenia przez miasto Tychy wniosku o dofinansowanie – do 26 marca 2018 r. Planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) – 2019 r. 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:

  • w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pok. 801 i pok. 806,
  • w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy, IX piętro, pok. 907 i 908,
  • telefonicznie: 32 776 38 31, 32 776 39 07, 32 776 39 08
  • na stronie internetowej: www.umtychy.pl/niskaemisja.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania
4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.

Załączniki i regulaminy dostępne na stronie:

http://umtychy.pl/artykul/4975/odnawialne-zrodla-energii-w-tychach-kolejny-etap

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również