Wiadomości z Tych

Nieodpłatne porady prawne w Tychach

  • Dodano: 2018-01-09 09:45, aktualizacja: 2019-03-19 06:50

Od nowego roku mieszkańcy mogą skorzystać z darmowych porad prawnych oraz tzw. poradnictwa obywatelskiego w pięciu punktach pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie miasta. Od początku stycznia do końca lutego br. z tej możliwości skorzystało już 380 osób!

W całym 2018 roku porad prawnych udzielono 1611 mieszkańcom miasta

W punkcie zlokalizowanym w budynku "Balbina Centrum" przy ul. Barona 30 (lokal 212, I piętro), porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 udzielają prawnicy zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Punkt drugi zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tychy (Al. Niepodległości 49) na III piętrze pok. 317, jest prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i otwarty od poniedziałku do środy oraz w piątek od 12.00-16.00, w czwartki od 13.00 do 17.00.

Kolejne trzy punkty są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Porady są udzielane w „Balbina Centrum” na pierwszym piętrze tego budynku ( lok. 212), od poniedziałku do piątku 13.00-17.00. oraz na Placu św. Anny (lok.102) od 8.00- 16.00.

To, kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy reguluje znowelizowana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Do tej pory z pomocy mogły skorzystać osoby fizyczne, korzystające z pomocy społecznej, kombatanci, weterani, osoby, która nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat i kobiety w ciąży. Nowelizacja wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany.

Osobą uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z taką pomocą. Przed jej uzyskaniem musi jednak złożyć pisemne oświadczenie, że nie stać ją na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej – mówi Aneta Luboń-Stysiak - Sekretarz Miasta Tychy.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod nr telefonu 32 7763207 w godzinach pracy urzędu. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nowelizacja ustawy wprowadziła także nową kategorię pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

To pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, które nie są w stanie sobie poradzić z rozwiązaniem swoich życiowych problemów - wyjaśnia sekretarz miasta.

Nieodpłatna pomoc lub nieodpłatne poradnictwo może dotyczyć tematów z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego), spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.

W 2018 roku udzielono w Tychach w sumie 1611 porad prawnych

Były to porady z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, alimentacyjnego, rzeczowego, spadkowego, ale także ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, karnego, podatkowego oraz dotyczące działalności gospodarczej.

Pieniądze na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej pochodzą z budżetu państwa i na rok 2019 to kwota 330 tys. zł.

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również