Wiadomości z Tych

Obsługa Klientów Urzędu Miasta Tychy od 12 października 2020 r.

  • Dodano: 2020-10-13 15:15

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu miasta w związku ze znacznym wzrostem zachorowań w całej Polsce na koronawirusa od poniedziałku, od 12 października zostały wprowadzone zmiany w organizacji pracy urzędu.

Wracają skrzynki, do których będzie można wrzucać korespondencję kierowaną do urzędu, zmieniają się też godziny otwarcia kas oraz zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w biurze Rzecznika Praw Konsumenta. Bezpośrednia obsługa Klienta tak jak do tej pory odbywać się będzie wyłącznie na parterze urzędu w Biurze Obsługi Klienta, zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi. Wszelkie sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie, mailowo, czy za pośrednictwem portali eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl , sekap.pl .

Klienci sprawy urzędowe mogą załatwiać telefonicznie, mailowo, czy za pośrednictwem portali eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl, sekap.pl. W dalszym ciągu nie ma możliwości poruszania się po całym budynku urzędu miasta. Bezpośrednia obsługa Klienta odbywać się będzie wyłącznie na parterze urzędu w Biurze Obsługi Klientów, zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi, których przestrzegania pilnować będą nasi pracownicy (obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk). Przy jednym stanowisku obsługi znajdować się będzie mogła tylko jedna osoba.

- Korespondencję kierowaną do urzędu nadal będzie można składać w punkcie kancelaryjnym w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku, w godzinach pracy urzędu. Dodatkowo przed urzędem umieszczona zostanie skrzynka na korespondencję kierowaną do urzędu oraz specjalny namiot, w którym w razie potrzeby, w przypadku złej pogody oraz konieczności zachowania dystansu, klienci mogą czekać na wejście do urzędu  – mówi Aneta Luboń – Stysiak – Sekretarz Miasta Tychy.

Kasy na parterze Urzędu Miasta będą czynne codziennie od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 15.30 i w piątki od 8.00 do 13.30. Wejście do kas będzie możliwe tylko od strony Parku Miejskiego. Tutaj również obowiązują rygory sanitarne.

Wszelkie sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie, mailowo, czy za pośrednictwem portali  eurzad.umtychy.pl , epuap.gov.pl , sekap.pl . W dalszym ciągu nie ma możliwości poruszania się po całym budynku urzędu miasta.

Obsługa w Biurze Obsługi Klienta:

Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta załatwić można sprawy związane m. in. z zameldowaniem, nadaniem numeru PESEL, odbiorem dowodu osobistego,zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej czy Karty Dużej Rodziny.

Uruchomiono wszystkie stanowiska związane z obsługą spraw w wydziałach obsługiwanych wyłącznie w BOK UM Tychy:

  • z Wydziałem Spraw Obywatelskich można się kontaktować pod numerem tel. 32 7763535, 32 7763505. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 7 w Biurze Obsługi Klienta,
  • z Wydziałem Dowodów Osobistych: pod numerem tel. 32 7763514. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 8 w Biurze Obsługi Klienta,
  • z Wydziałem Ewidencji Działalności Gospodarczej:pod numerem tel. 32 7763103. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 5 w Biurze Obsługi Klienta,
  • z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami:pod numerem tel. 32 7763719 (zakup działek), 32 7763720 (wykup mieszkań), 32 7763721 (odszkodowania za drogi), 32 7763740 (dzierżawy), 32 7763711, 32 7763712, 32 7763714, 32 7763722 (użytkowanie wieczyste i przekształcenia). Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 3 w Biurze Obsługi Klienta,
  • Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia: pod numerem 32 776 35 09 lub e-mailowy: zdrowie@umtychy.pl. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny,  programu 3+liczna rodzina oraz Aktywni 60+ można składać w punkcie kancelaryjnym w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku oraz w umieszczonej przed urzędem skrzynce na korespondencję lub przesłać pocztą. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można również złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę Informacyjno-Usługową Emp@tia. Uwaga: Aby móc złożyć wniosek elektroniczne, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufania. Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny, programem 3+licznarodzina oraz Aktywni60+ (uzupełnienie wniosku, wydanie karty) załatwiane będą po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 776 35 41 .

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych:

3+liczna rodzina

aktywni60+  

Karta Dużej Rodziny

  • z   Wydziałem Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  pod numerami telefonów: 32 776 38 01 (pozwolenia zintegrowane), 32 776 38 32 (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji), 32 776 38 02   (decyzje zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów) 32 776 3805 (odbiory i wydawanie warunków technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej), 32 776 38 06 (wydawanie zaświadczeń dotyczących planu urządzenia lasu, karty wędkarskie), 32 776 38 31, 32 776 38 06 - (dotacje do wymiany źródeł ciepła), w pozostałych sprawach prosimy o kontakt z sekretariatem tel. 32 776 38 34 oraz mailowo: komunalny@umtychy.pl .

Działalność pozostałych wydziałów:

Sprawy związane z działalnością Wydziału Gospodarki Lokalowej są załatwiane w wydziale (wejście od strony Pałacu Ślubów - parter). Numery telefonów: 32 7763051, 32 7763052, 32 7763053, 32 7763056, 32 7763057.

Sprawy związane z pozostałą działalnością Urzędu Stanu Cywilnego są załatwiane wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu, za wyjątkiem rejestracji zgonów. W Pawilonie Ślubów realizowane będą sprawy: rejestracji zgonów, złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa (śluby cywilne, zaświadczenia do ślubu konkordatowego, zaświadczenia do ślubu za granicą), wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym, wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do systemu rejestrów państwowych, powrotu do nazwiska po rozwodzie, wpisania  wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą, uznania ojcostwa, zmiany imienia i nazwiska (nr tel. 32 776 30 11). W Biurze Obsługi Klienta (stanowisko nr 6) wydawane będą odpisy z aktów stanu cywilnego, przyjmowanie wniosków o sprostowanie i uzupełnianie aktów oraz wniosków o nadanie medali (numery telefonów do USC: 32 7763313, 32 7763314 ).

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 59. Wydział czynny jest od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 15.30, a w piątek od 7.30 do 12.00. W wydziale otwarta jest również kasa czynna w godzinach jw. Dodatkowo umieszczona zostanie skrzynia na korespondencję kierowaną do wydziału. Kontakt z wydziałem pod numerami tel. 32 7800950, 32 7800955, 32 7800965.

Sprawy z zakresu Referatu Gospodarki Odpadami realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 67. Kontakt z referatem pod numerem tel. 32 438 22 06, 32 438 22 10.

Sprawy obsługiwane przez Wydział Budownictwa przy ul. Barona 30 – dokumenty należy wysyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, możliwy  jest także ich odbiór osobisty, po ustaleniu terminu odbioru  pod numerem tel. 32 7763460. Sprawy można załatwiać również elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP, SEKAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej budownictwo@umtychy.pl lub po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem tel. 32 7763460.

Sprawy obsługiwane przez Wydział Geodezji – zgłoszenia robót geodezyjnych będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną przez portal GeoOśrodek, który jest dostępny pod adresem https://geoosrodek.umtychy.pl/. Dane wynikowe (operat) do składanych zgłoszeń należy wysyłać w postaci elektronicznej za pomocą paczki zwrotnej. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w portalu GeoOśrodek proszone są o kontakt pod nr telefonu 32 776-36-04. Wniosek rejestracyjny dostępny jest na określonej powyżej stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.

Wniosek o udostępnienie map i innych materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny realizowany jest zgodnie z procedurą określoną pod adresem https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/1461, natomiast wypisy i wyrysy wykonuje się w oparciu o procedurę opisaną na stronie   https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/1521 .

Pozostałe sprawy wydziału wykonuje się zgodnie z kartami usług dostępnymi na stronie BIP pod adresem https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/GWG .

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Barona 30.

Sprawy realizowane są przez rzecznika wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu. Ponadto poradę bądź informację prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu  32 776 36 77 lub 32 780 50 63, pisząc wiadomość na adres poczty elektronicznej rzecznik.konsumenta@umtychy.pl lub składając wniosek o nazwie Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/rozpatrywanie-indywidualnych-spraw-konsumentow .   

Sprawy obsługiwane przez Wydział Obsługi Rady Miasta: z radnymi Rady Miasta Tychy oraz pracownikami wydziału można kontaktować się telefonicznie lub wykorzystując pocztę elektroniczną – informacje kontaktowe dostępne są pod adresem https://bip.umtychy.pl/sklad-rady-miasta .

Nieodpłatna pomoc prawna – Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia   5 sierpnia 2015   r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w związku z tym  do odwołania zawieszone są porady udzielane osobiście.   Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 32 776 32 07  lub poprzez pobranie wniosku ze strony www.umtychy.pl/pomoc-prawna, i wysłanie wypełnionego wniosku na adres npp@umtychy.pl. Na podstawie przesłanego wniosku zostanie wyznaczony termin porady. O przywróceniu działania punktów będziemy informować na bieżąco.

Telefonicznie i mailowo można nadal kontaktować się z pozostałymi wydziałami Urzędu Miasta – numery telefonów i adresy można znaleźć na stronie: https://umtychy.pl oraz   www.bip.umtychy.pl

Zachęcamy do korzystania ze stron internetowych:

http://www.obywatel.gov.pl/

https://eurzad.umtychy.pl

https://epuap.gov.pl

https://www.sekap.pl

https://umtychy.pl/koronawirus

Przypominamy, że posiadając konto na https://eurzad.umtychy.pl, https://epuap.gov.pl lub https://www.sekap.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również