Wiadomości z Tych

Nabór na rachmistrzów terenowych - Narodowy Spis Powszechny 2021

 • Dodano: 2021-02-01 06:30, aktualizacja: 2021-01-31 14:34

Od 1 do 9 lutego 2021 r. będzie trwał nabór na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Nabór jest otwarty i konkurencyjny, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego - Urzędzie Miasta Tychy

Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w terminie od 1 lutego 2021r. do 9 lutego 2021r. odbędzie się nabór na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021:

Nabór kandydatów jest naborem otwartym i konkurencyjnym, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego - Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku numer 7.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:  

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

oraz oświadczenie zawierające informację o:

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe; posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego,
 • odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tychy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również