Wiadomości z Tych

Tyski samorząd kupił Szpital Wojewódzki

  • Dodano: 2017-10-09 08:15, aktualizacja: 2017-10-07 11:34

Do tej pory większościowym udziałowcem w szpitalu było Województwo Śląskie (50,46%), Miasto Tychy posiadało 46,73 % udziałów, a Powiat Bieruńsko-Lędziński 2,81 % udziałów.


Po zbyciu udziałów przez Województwo Śląskie, wartość udziałów powiatu się nie zmieniła, natomiast  ponad 97 % ( 97,19%) posiada od dziś tyski samorząd.

Miasto przejęło także budynki i grunty, na których stoi szpital.
W obecności notariusza Andrzej Dziuba – prezydent Tychów, Michał Gramatyka - Wicemarszałek Województwa Śląskiego podpisali dziś dokumenty dotyczące zakupu udziałów i nieruchomości, tym samym szpital przeszedł w ręce tyskiego samorządu.

Od dawna na to czekaliśmy. Posiadanie całego pakietu udziałów pozwoli nam zaangażować większe środki finansowe w poprawę opieki medycznej w szpitalu oraz w jakość obsługi pacjentów. Jako właściciel będziemy mogli także kompleksowo podejść do różnych problemów, jednym z pierwszych do rozwiązania jest układ drogowy i parkingi przy szpitalu - mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Województwo Śląskie i Miasto Tychy od dwóch lat prowadziło negocjacje dotyczące warunków sprzedaży przez Województwo 181.177 udziałów posiadanych w spółce Megrez. W połowie 2017 roku negocjacje dobiegły końca. 19 czerwca br. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie miastu Tychy wszystkich udziałów należących do Województwa ( 51%) za 8.334.142 zł, czyli po cenie rynkowej.

To pierwsza taka transakcja w obecnej kadencji Sejmiku. Oddajemy dobry szpital w dobre ręce. Nasza współpraca jednak nie kończy się na tym. Wspólnie będziemy dbać o rozwój tego miejsca. Dla dobra województwa śląskiego i mieszkańców miasta Tychy – mówi Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Oprócz udziałów w spółce miasto Tychy kupiło także 4 działki: jedną tzw. "Nowy blok łóżkowy” gdzie znajdują się m.in. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca za 100 % jej wartości oraz trzy (działka na której stoi budynek szpitala, parking i działka z teren zielonym) za 5 % wartości. Całkowity koszt nabycia działek i nieruchomości to 19 874 750 zł. Działki zabudowane obiektami szpitala zostaną wniesione aportem do Spółki Megrez.

Podpisano także umowę o współpracy. W jej ramach Województwo Śląskie deklaruje do 2019 roku udzielenie miastu Tychy pomocy finansowej na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. O wielkości dofinansowania ma zadecydować Sejmik Województwa Śląskiego. Wsparcie udzielane przez Województwo wynika z ustaleń, że szpital w Tychach ma zachować swój dotychczasowy, szeroki profil działania i świadczyć usługi, zabezpieczając potrzeby nie tylko mieszkańców Tychów, ale także pacjentów z sąsiadujących gmin i powiatów.

Na modernizację szpitala i nową infrastrukturę spółka chce pozyskać środki zewnętrzne np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- Złożyliśmy w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców Miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach”. Chodzi o kompleksową modernizację szpitalnego bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni – mówi Mariola Szulc, prezes Megrez sp. z o.o.

Za ok. 36 milionów złotych (wartość dofinansowania, o które ubiega się szpital wynosi ponad 30 milionów) całkowicie przebudowana ma być sterylizatornia, blok operacyjny (5 sal operacyjnych), całe wyposażenie i aparatura medyczna. Dodatkowo ma powstać połączenie bloku z centralną sterylizatornią przez dobudowę windy zewnętrznej.

W konkursie, o którym mowa, złożone zostały 143 wnioski. Obecnie trwa ich weryfikacja. Ostateczne rozstrzygnięcie ma nastąpić w grudniu tego roku.

Oprócz tego w pierwszej kolejności planowana jest modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej, zakup rezonansu magnetycznego, przekształcenie Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy i wymiana wszystkich sieci w szpitalu od elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i ogrzewania, po sieci medyczne (np. tlenową).

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez jest największą tyską placówką służby zdrowia, która stanowi zaplecze diagnostyczno-lecznicze dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych na terenie Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i całego regionu. Szpital tworzy m.in. 12 oddziałów, Izba Przyjęć, całodobowe laboratorium, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Patomorfologii, Zakład Rehabilitacji oraz bezpłatna Przyszpitalna Szkoła Rodzenia. Dysponujemy łącznie 829 łóżkami.

Co roku w szpitalu udzielanych jest około 80 tysięcy świadczeń zdrowotnych pacjentom, w tym ponad 18 000 hospitalizacji i prawie 28 000 porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć. Szpital prowadzi również poradnię nocnej i świątecznej opieki, z której doraźnej pomocy korzysta rocznie ok. 30 000 pacjentów. W ubiegłym roku w placówce przyszło na świat 1748 dzieci. Wojewódzki zatrudnia w sumie ponad 800 osób personelu.

O SZPITALU…

Historia powstania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (dziś Megrez Sp. z o.o.) sięga lat 50-ych, kiedy intensywnie rozbudowujące się miasto i szeroki napływ ludności wywołały konieczność wybudowania nowoczesnej, wielospecjalistycznej placówki medycznej na potrzeby coraz liczniejszej społeczności miasta. W 1959 roku prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wyznaczyło inwestora tego przedsięwzięcia – Okręgową Dyrekcję Inwestycji Miejskich w Tychach, a prace projektowe zlecono Biuru Projektów Służby Zdrowia w Krakowie.

Na potrzeby nowego obiektu uzbrojone zostały tereny w północno-wschodniej części miasta przy trasie Katowice – Bielsko. Pozwolenie na budowę wydano 30 października 1963 roku. Generalnym wykonawcą zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Tychach. Prace ruszyły pod koniec lat 60-ych.

Pierwszym dyrektorem tyskiego szpitala wojewódzkiego w budowie został dr. n. med. Kazimierz Rapacz. W grudniu 1970 roku, kiedy zakończył się etap budowy, zaczęto wyposażać placówkę i zatrudniać personel. Jako pierwszy w 1971 roku ruszył Oddział Chirurgii Ogólnej pod kierownictwem dr. Szczepana Łukasiewicza (także długoletniego dyrektora szpitala), potem Okulistyczny z ordynatorem dr. Leszkiem Niemcewiczem, Neurologii z dr. Kazimierzem Rapaczem, Ginekologiczno-Położniczy z dr. Ryszardem Wysockim, Noworodków z lek. med. Alicją Włodarz i Dziecięcy z dr. Jackiem Musiałowiczem. Dyrektorem nowo oddanego szpitala został dr Łukasiewicz, dyrektorem ds. lecznictwa dr Henryk Białas, dyrektorem administracyjnym - Józef Deda a siostrą przełożoną Stanisława Nowak. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci na początku marca 1971 roku.

Na początku szpital miał 11 oddziałów szpitalnych: 2 internistyczne, 2 chirurgiczne, 2 położniczo-ginekologiczne, laryngologiczny, okulistyczny, neurologiczny, neonatologiczny, dziecięcy i zakaźny. 15 lipca 1971 uruchomiono Poradnie Specjalistyczne. W 1978 roku rozpoczęto budowę pawilonu hotelowego, który następnie zaadoptowano w roku 1982 na potrzeby oddziałów: kariologicznego, dermatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii. W latach 1979 – 2012 w „wojewódzkim” funkcjonowały katedry i kliniki Śląskiej Akademii Medycznej: IV Klinika Chorób Wewnętrznych (później IV Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii), V Klinika Ginekologii i Położnictwa, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Klinika Kardiologii. W 1989 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 otrzymał imię wybitnego chirurga prof. Józefa Gasińskiego. Uroczyste nadanie, jak donosi kronika prowadzona przez szpitalne koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, odbyło się 3 kwietnia 1990 roku z udziałem dyrektora Szczepana Łukasiewicza, przełożonej pielęgniarek Grażyny Nawrat i zaproszonych gości. W obecności władz miasta i personelu szpitala córka profesora, doc. dr hab. n. med. Teresa Gasińska odsłoniła, a ks. Biskup Damian Zimoń poświęcił tablicę pamiątkową, która wisi w holu szpitala do dziś.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również