Wiadomości z Tych

Tychy w projekcie "Śląskie. Przywracamy błękit"

  • Dodano: 2022-02-24 06:30, aktualizacja: 2022-02-23 19:37

Miasto Tychy znalazło się wśród 80 samorządów, które dołączyły do wartego 76 mln zł projektu "Śląskie, Przywracamy błękit".

45 mln złotych pochodzi z Funduszów Europejskich w ramach programu LIFE, a 26 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny samorządów to 5,7 mln zł łącznie.

"Przywracamy błękit"

22 lutego w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się podpisanie umowy oraz przedstawienie założeń projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” . W trakcie wydarzenia wręczono certyfikaty samorządom, partnerom projektu. Miasto Tychy reprezentowała Hanna Skoczylas - z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, liderem  projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w tym Tychy. 

Kluczowym działaniem jest utworzenie stanowiska Gminnego Koordynatora do spraw energii i klimatu tzw. Eco-doradcy. Do jego zdań należeć będzie m.in. wyszukiwanie programów zarówno dla mieszkańców, jaki i dla samorządu, które wpłyną na poprawę jakości powietrza w mieście, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy (po zakończeniu projektu inicjowanie działań w tym obszarze we własnym zakresie, współpraca z Subregionami w zakresie sprawozdawczości projektowej oraz wykorzystania/dystrybucji materiałów opracowanych w ramach projektu, wsparcie działań gminy w zakresie pozyskiwania środków na wdrażanie założeń POP (inwestycyjne / nieinwestycyjne), udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy. 

W sumie w ramach programu zatrudnionych zostanie 88 takich Eco-doradców. Łączny budżet przypadający na Tychy wynosi ok. 350 tys. złotych. 60 % tej kwoty to dofinansowanie z UE, 35% dofinansowanie z NFOŚ, reszta to wkład własny miasta Tychy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również