Wiadomości z Tych

Dwujęzyczne klasy w tyskich podstawówkach

  • Dodano: 2020-02-27 08:15, aktualizacja: 2020-02-24 11:50

2 marca br. o godz. 8.00 rozpocznie się nabór do siódmych klas dwujęzycznych w trzech tyskich szkołach podstawowych.

Uczniowie tych klas będą mieć 5 godzin języka angielskiego tygodniowo oraz zajęcia z co najmniej dwóch przedmiotów częściowo prowadzone w języku angielskim.

Odziały dwujęzyczne powstały w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej oraz Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego.

Młodzież w tych klas klasach poszerza praktyczną znajomość języka obcego dzięki regularnemu wykorzystywaniu  anglojęzycznych materiałów prasowych itp. Uczniowie mają szansę nie tylko zdobyć umiejętności w zakresie języka, ale również zapoznają się z historią, kulturą, zwyczajami oraz codziennym życiem w krajach anglojęzycznych. Dzięki ćwiczeniu kompetencji komunikacyjnych uczniowie z łatwością porozumiewają się w języku angielskim i są bardzo dobrze przygotowani do nauki w liceum w klasach o poszerzonym programie języka angielskiego -  mówi Dorota Gnacik – dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Zgodnie z prawem oświatowym mogą być one tworzone od klasy siódmej

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia, który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. W przypadku liczby kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, większej niż liczba wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – dodaje dyrektor Dorota Gnacik.

Kandydat, który wybierze oddział dwujęzyczny w więcej niż jednej szkole, pisze sprawdzian predyspozycji językowych w szkole pierwszego wyboru. W przypadku niezakwalifikowania się do szkoły pierwszego wyboru wynik sprawdzianu uwzględniany jest w pozostałych placówkach. Termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych ustalono na 24 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół z oddziałami dwujęzycznymi. W szkołach tych trwają także Dni Otwarte – kolejne: 26 lutego w Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego i 2 marca w Szkole Podstawowej nr 13  Oddziałami Dwujęzycznymi.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również