Wiadomości z Tych

Całodobowa opieka osobom niepełnosprawnym - wykaz placówek

  • Dodano: 2018-03-29 14:30

Przypominamy, że istnieje wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, spełniający kryteria rejestru prowadzonego przez Wojewodę oraz podlegających jego kontroli.

Mimo kilkunastoletniego już funkcjonowania przepisów prawa pomocy społecznej ustanawiających zasady działania placówek, okresowego nagłaśniania w mediach kwestii problematycznych związanych z ich działaniem, świadomość i wiedza społeczeństwa w tym zakresie nadal pozostają na niezadowalającym poziomie, o czym świadczą wciąż powstające placówki nielegalne, znajdujące usługobiorców.

Wykaz placówek posiadające zezwolenie Wojewody Śląskiego, wpisanych do prowadzonego przez niego rejestru, podlegających kontroli przez służby Wojewody znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.